Subsidie Fort Honswijk toegekend

Marco Bruijnes Architecten is vanaf 2016 nauw betrokken bij de restauratie en herbestemmingsplannen voor Fort Honswijk. Afgelopen woensdag kregen wij van de gemeente Houten het bericht dat de subsidieaanvraag voor Fort Honswijk is gehonoreerd. Het blijft altijd spannend of een subsidie toegekend wordt dus dit is echt goed nieuws. Met het subsidiebedrag van 3,4 miljoen euro kunnen de restauratie, de verduurzaming en de herbestemmingsplannen gerealiseerd worden.  Onderstaande foto’s laten goed zien dat het Fort zeker aan restauratie toe is! Een mooi project om aan te werken.

Marco Bruijnes Architecten BV.
Zuideinde 93
2421 AC Nieuwkoop

T: 0172 – 575 630

KvK 65024125

info@marcobruijnes.nl