FUNDERINGSHERSTEL

HERSTEL

Een slechte fundering ontstaat bijvoorbeeld door rottende houten palen, aantasting door bacteriën of omdat oude gebouwen vaak niet onderheid zijn. Ook zijn veel oude panden niet op palen gefundeerd, vooral in de gebieden waar er geen zandlaag aan de oppervlakte ligt, maar waar je te maken hebt met veengrond, is dit een probleem. Vaak gat het om monumentale huizen, boerderijen en kerken. 

Dit kan verzakking en scheurvorming tot gevolg hebben. Marco Bruijnes Architecten heeft veel ervaring met het herstellen van aangetaste funderingen, vaak als onderdeel van een grotere algehele restauratie van een monument. In samenwerking met geotechnische adviseurs maken wij een plan voor het herstel, in sommige gevallen wordt een gebouw zelfs opgevijzeld en rechtgezet.

Wat wij doen

Marco Bruijnes Architecten begeleidt het hele proces van funderingsherstel. Wij integreren het plan voor het funderingshertel in de aanvraag monumentenvergunning, doen onderzoek naar de bestaande fundering in de vorm van inspectie en meetwerk, bespreken de mogelijkheden met een constructeur en een geotechnisch bureau, werken het plan uit als onderdeel van het totale restauratieplan en zorgen voor de benodigde omgevingsvergunning. 


Indien nodig maken wij nog uitgebreidere uitvoeringstekeningen en tevens begeleiden wij de uitvoering. 

Previous slide
Next slide

Onderzoek

De eerste stap is altijd het doen van onderzoek. Het moet duidelijk worden of het pand nog steeds zakt of dat het inmiddels tot rust is gekomen. Is dit laatste het geval, dan kan de fundering met rust gelaten worden en het gebouw eventueel op de bestaande fundering rechtgezet en aangemetseld worden. Per geval moet beoordeeld worden of rechtzetten wenselijk is, het kan namelijk ook tot schade leiden. Zakt het pand echter nog steeds, dan moet er een nieuwe fundering gemaakt worden. 

Methoden

Er zijn verschillende methoden van funderingsherstel

Grondverbetering
Bij deze methode wordt de grond geïnjecteerd met een bindmiddel (een soort hars). Grondverbetering is echter niet altijd toepasbaar omdat niet elke grondsoort hiervoor geschikt is. Veen is bijvoorbeeld niet geschikt.

Paalfundering
Dit is in Nederland de meest gebruikelijke methode. Zoals de naam al zegt wordt er een nieuwe fundering op palen gemaakt. De vloer van het betreffende pand wordt eruit gehaald waarna stalen buispalen in de grond worden geboord. Het voordeel van stalen buispalen is dat ze in segmenten kunnen worden aangebracht, wat erg praktisch is gezien het feit dat de plafonds niet toelaten om met lange palen te werken. In de buis wordt wapening aangebracht en vervolgens beton gestort. Hetzelfde geldt voor de nieuwe vloer: nadat deze is voorzien van wapening, wordt beton gestort. Dit laatste gebeurt met inkassingen in de muur, hiermee komt het pand op de nieuwe vloer te rusten, die op zijn beurt weer op stalen buispalen rust. Door de combinatie van de gewapende en met beton gevulde stalen buispalen en vloer, ontstaat een ‘tafelconstructie’.

Kerk Woubrugge
De kerk in Woubrugge, waarvoor Marco Bruijnes Architecten een plan heeft gemaakt voor de funderingsherstel en het proces heeft begeleid, is een uitzonderlijk geval en en kan niet geschaard worden onder een van de twee voorgaande methoden. Dit heeft te maken met de vloer in de kerk die een heel stuk hoger ligt dan de grond buiten. Als hier de tafelconstructie zou zijn toegepast, zou dit aan de buitenkant zichtbaar zijn geweest. Er moest daarom voor een andere methode gekozen worden. Aan de binnen- en buitenkant van de muur werden schuine sleuven gegraven en vervolgens palen in de grond aangebracht. Deze palen werden weer verbonden door horizontale palen door de muur. Op deze manier is de kerk gefixeerd en het wegzakken gestopt. 

In grote lijnen zijn dit de algemene aanpakken. Het spreekt voor zich dat ieder gebouw uniek is en anders in elkaar zit. Voor elk gebouw is daarom een maatplan nodig. 

DORPSKERK WOUBRUGGE

De Dorpskerk van Woubrugge, een rijksmonument daterend uit 1653.
Marco Bruijnes Architecten heeft het restauratieplan voor het funderingsherstel uitgewerkt, de omgevingsvergunning aangevraagd, de subsidieaanvraag gedaan en directie gevoerd tijdens de uitvoering.

DE RIETPOL


Voor dit rijksmonument was funderingsherstel noodzakelijk. De oude woning is daarom opgevijzeld en opnieuw gefundeerd. Daarna is de woning zelf ingrijpend uitgebreid. Ook is er een veranda aangebouwd en zijn een nieuw botenhuis aan de plassen en een garage gerealiseerd.

WOONBOERDERIJ ZEVENHOVEN

Deze voormalige woonboerderij in Zevenhoven is door Marco Bruijnes Architecten gerestaureerd. Hiervoor was een herbestemmingsplan nodig en moest het casco van de boerderij worden gerestaureerd waarbij de stal op palen is gezet.

Marco Bruijnes Architecten BV.
Zuideinde 93
2421 AC Nieuwkoop

T: 0172 – 575 630

KvK 65024125

info@marcobruijnes.nl