OVER ONS

Marco Bruijnes Architecten BV. is een deskundig allround architectenbureau, geworteld in het groene hart van de Randstad. Naast ontwerp, nieuw- en verbouw, zijn we met name gespecialiseerd in restauraties en herbestemmingen van (rijks)monumenten. Onze experts navigeren u door het gecompliceerde terrein van regels, subsidies en vergunningen. Zo brengen we uw project naar een prachtig eindresultaat. Op tijd en binnen budget.

NIEUWBOUW EN VERBOUW

Of het nu gaat om nieuwbouw of verbouw, wij vinden de balans tussen uw wensen, het budget, wetten en materialen. Ieder project vraagt om creatieve, deskundige en integere professionals die binnen de regels de beste oplossing vinden. Deze professionals vindt u bij Marco Bruijnes Architecten. Wij verzorgen niet alleen het ontwerp en de bouwkundige tekeningen, maar begeleiden desgewenst het gehele bouwtraject.

VOOR PARTICULIER, BEDRIJVEN EN ORGANISATIES

Door onze ruime ervaring kunnen wij ons inleven in de behoeften en wensen van een diversiteit aan opdrachtgevers. De menselijke maat voor particulieren, toekomstgerichte efficiëntie voor bedrijven en duurzaamheid en maatschappelijk belang voor organisaties en stichtingen.

ONZE MEDEWERKERS

VASTE PARTNERS:

Vacatures:

MONUMENTAAL RESTAUREREN

Wij hebben inmiddels een flink aantal restauratieprojecten voor monumenten op onze naam staan. Deze jarenlange ervaring zorgt ervoor dat er veel kennis over monumenten in huis is.

Inhoudelijk als het gaat om historische bouwstijlen, detaillering, materialen en verduurzaming. Regeltechnisch op het gebied van wetgeving, monumentenvergunningen, SIM subsidie en meerjarenonderhoudsplanning.

Wij helpen u graag bij restauratieplannen voor rijksmonumenten, provinciale monumenten en gemeentelijke monumenten.

Meer over onze restauratieplannen 

SPECIALIST IN FORTEN

Forten in Nederland representeren een rijke geschiedenis. Wij vinden het belangrijk dat de forten als cultureel erfgoed behouden blijven voor de toekomst zodat het verhaal levend blijft en verteld kan worden, ook voor toekomstige generaties.

Meer over restauratie en herbestemming van forten

ONZE EXPERTS BEGELEIDEN U BIJ:

We onderzoeken of uw ideeën, wensen en eisen mogelijk zijn binnen wet- en regelgeving.

Daarna maken wij een schetsontwerp, waarin uw wensen zoveel mogelijk zijn verwerkt. Dit werken we samen met u en in overleg met wetgevende instanties uit tot een definitief ontwerp.

Als het ontwerp definitief is, dienen we de aanvraag monumentenvergunning met alle nodige stukken ter goedkeuring in bij de gemeente.

Voor monumenten zijn er verschillende subsidiemogelijkheden. Marco Bruijnes Architecten kent het traject van subsidie-aanvragen als geen ander.

Wij kunnen de aanbesteding organiseren om tot een aannemerskeuze te komen. Wij blijven betrokken bij de technische uitvoering, het beheersen van de bouwkosten en houden nauw contact met u en de aannemer.

Als het project klaar is handelen wij de laatste formaliteiten voor u af.

NIEUWBOUW / VERBOUWEN

Bouwplannen of verbouwen? Dan kan er veel op u afkomen! Onze architecten begeleiden u graag hierbij. Als erkend BNA-lid realiseren wij uw bouwplannen vanaf de eerste schets tot de oplevering van uw droomhuis of bedrijfsruimte. En dat geeft rust.

Duurzaam en toekomstgericht

Uw nieuwe huis of bedrijfspand moet toekomst-proof zijn. Dat houdt in dat we vanaf het eerste concept rekening houden met de laatste ontwikkelingen als het gaat om duurzaamheid, energiebesparing (of -opwekking) en verwachte ontwikkelingen op gebied van wetgeving en klimaatverandering. Marco Bruijnes Architecten BV.  bouwt met oog op de toekomst.

WAT U MOET WETEN ALS U GAAT (VER)BOUWEN

We onderzoeken of uw ideeën, wensen en eisen mogelijk zijn binnen wet- en regelgeving.

Daarna maken wij een schetsontwerp. Wij ontwerpen samen met u uw droomhuis of bedrijfspand. In overleg met u en de wetgevende instanties werken wij dit uit tot een definitief ontwerp.

Als het ontwerp definitief is, dienen we de aanvraag omgevingsvergunning met alle nodige stukken ter goedkeuring in bij de gemeente.

Wij kunnen de aanbesteding organiseren om tot een aannemerskeuze te komen. Wij blijven betrokken bij de technische uitvoering, het beheersen van de bouwkosten en houden nauw contact met u en de aannemer.

Als het project klaar is handelen wij de laatste formaliteiten voor u af, en kunt u uw woning of bedrijfspand in gebruik nemen.

BESTEMMINGSPLANCHECK

Heeft u bouwplannen maar twijfelt u aan de mogelijkheden van het bestemmingsplan?

Wie als ondernemer of particulier bouwplannen heeft, komt vaak voor een grote uitdaging te staan om de plannen binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan in te passen. 

Twijfelt u aan de mogelijkheden van het bestemmingsplan? 

Wij onderzoeken dit voor u en vertalen de regels naar concrete ontwerpmogelijkheden. Als het bestemmingsplan geen of niet voldoende ruimte biedt, zijn er in veel gevallen vergunningsvrije oplossingen mogelijk. 

Marco Bruijnes Architecten heeft veel ervaring en expertise op dit gebied. Neem voor een uitgebreide bestemmingsplancheck contact met ons op of klik hier voor meer info,

SUBSIDIE AANVRAGEN

Bent u eigenaar van een rijksmonument, zoals een molen, een kerk of een landhuis? Dan heeft u waarschijnlijk onderhoud aan het rijksmonument en komt u wellicht in aanmerking voor de Sim (voormalig Brim) subsidie. Het subsidiebedrag is bedoeld voor normale onderhoudswerkzaamheden aan een beschermd monument of werkzaamheden die voor het herstel van het monument noodzakelijk zijn.

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op als u meer informatie wilt over de Sim (Brim) subsidie.

Bekijk enkele projecten waarvoor wij de subsidieaanvraag deden

Heeft u hulp nodig bij het indienen van de aanvraag of wilt u een quickscan laten uitvoeren om erachter te komen of u voor subsidie in aanmerking komt, neem dan contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden. 

Meer weten over het aanvragen van subsidies voor monumenten

KOMT U IN AANMERKING VOOR EEN SIM SUBSIDIE?
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) beoordeelt de subsidieaanvragen. Als de subsidie verleend wordt, wordt het bedrag uitgekeerd in jaarlijkse voorschotten. Afhankelijk van de hoogte van de verleende subsidie stelt de RCE na 6 jaar de subsidie vast aan de hand van een verantwoording.
Previous slide
Next slide

CIRCULAIR BOUWEN

Circulair bouwen, een belangrijke ontwikkeling in de bouw. Grondstoffen, producten en goederen op zo’n manier gebruiken dat deze oneindig hergebruikt kunnen worden. Onze grondstoffen raken langzaam maar zeker op. Om dit tegen te gaan, heeft de overheid het doel gesteld van een circulair gebouwde omgeving in Nederland in 2050.

“Uit onderzoek blijkt dat de architect een belangrijke rol vervult bij de totstandkoming van circulaire bouwprojecten.” BNA-directeur Fred Schoorl: “Tijdens de ontwerpfase worden immers keuzes gemaakt die het wel of niet circulair zijn van een bouwproject grotendeels bepalen.” 
(bron BNA: Ga in gesprek over voordelen circulair bouwen)

Tijdens de ontwerpfase houdt het team bij Marco Bruijnes Architecten voor ogen wat er met de door ons ingezette materialen gebeurt. ‘Waar mogelijk proberen wij circulaire materialen in te zetten’. Daarom informeren wij u bij Marco Bruijnes Architecten graag over de mogelijkheden om zo duurzaam mogelijk te bouwen.

Voor meer informatie over circulair bouwen kunt u de volgende links bekijken:

Artikel over het belang van circulair bouwen door bouwwereld

Doelstelling door de overheid

Marco Bruijnes Architecten BV.
Zuideinde 93
2421 AC Nieuwkoop

T: 0172 – 575 630

KvK 65024125

info@marcobruijnes.nl