landgoed

Soeterbeek

In de vijftiende eeuw stond op de plek waar nu landgoed Soeterbeek ligt een nonnenklooster. Dit klooster werd vernoemd naar de zijtak van de rivier de Dommel waaraan het gevestigd was, de Soetbeeck. In het begin kende het klooster een bloeiperiode: er werd volop aan nijverheid gedaan en het aantal nonnen nam in de eerste jaren na de oprichting flink toe. Deze voorspoedige periode werd echter opgevolgd door tijd van tegenspoed. Mede door branden, plunderingen en ruzies kwam de teloorgang van het klooster steeds dichterbij. 

Na vele standvastige pogingen van de nonnen om het klooster – dat inmiddels in bouwvallige staat was – te behouden, werd het uiteindelijk toch verkocht en gesloopt. 

In 1835 rees op de plek waar ooit het klooster stond een groot landhuis op, omringd door een prachtige tuin. Dit landhuis brandde in 1936 af en werd twee jaar later vervangen door een ander landhuis, dat er nu nog steeds staat. Ook werd er een nieuw ontwerp voor de tuin gemaakt door tuin- en landschapsarchitect D.F. Tersteeg. 

Het park van landgoed Soeterbeek is prachtig. Niet alleen vanwege de vele soorten bomen en de uitgestrekte, aan het water grenzende grasvelden, ook vanwege de historische bruggen en andere tuinelementen die duidelijk aanwezig zijn maar toch perfect opgaan in de natuurlijke omgeving.

Naast het landhuis is ook het park met de vier bruggen en andere tuinelementen meegenomen in het restauratie- en herbestemmingsplan waar Marco Bruijnes Architecten samen met de opdrachtgever aan gewerkt heeft.

Marco Bruijnes Architecten BV.
Zuideinde 93
2421 AC Nieuwkoop

T: 0172 – 575 630

KvK 65024125

info@marcobruijnes.nl