Restauratie woonboerderij Meijehoeve

Ooit stond op deze plek een burcht van de Graven van Holland, later een boerderij, De Meijehoeve. In het landschap is de burcht nog te herkennen aan het slotenpatroon.

Bestemmingsplanwijziging

Na een wijzigingsprocedure bij gemeente en provincie is, op voorwaarde van sloop van bijna alle stallen, silo’s, loodsen en andere opstallen, vergunning verleend voor twee extra woningen. In totaal zijn er nu dus drie: het voorhuis, de deel en de schuur. Marco Bruijnes Architecten verzorgde op deskundige wijze de wijzigingsprocedure.

Restauratie plan en uitvoering

Na een grondige schouw van de gebouwen heeft Marco Bruijnes Architecten voor de Meijehoeve het volledige restauratie- en verbouwplan gemaakt. Vervolgens maakte Marco Bruijnes Architecten het ontwerp, bestek en de bestektekeningen.

Monumentenvergunning

Voor dit project vroeg Marco Bruijnes Architecten een monumentenvergunning aan.

Bouwbegeleiding

Marco Bruijnes Architecten heeft het project aanbesteed en de uitvoeringstekeningen gemaakt. De uitvoering van het restauratieplan heeft Marco Bruijnes Architecten begeleid met het voeren van directie en het houden van toezicht.

Marco Bruijnes Architecten BV.
Zuideinde 93
2421 AC Nieuwkoop

T: 0172 – 575 630

KvK 65024125

info@marcobruijnes.nl