Rijksmonument Fort Honswijk

Fort Honswijk is een rijksmonument. Het fort is gebouwd rond 1844 als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Samen met fort Everdingen verdedigde fort Honswijk de rivier de Lek. Met zijn drie verdiepingen en een ondergrondse verdieping is Honswijk het grootste torenfort van de linie. In de jaren tachtig van de 19e eeuw werd het fort ingrijpend gewijzigd vanwege de komst van de brisantgranaat en betere en zwaardere kanonnen die het bakstenen fort kwetsbaar maakten. De bovenste verdieping werd afgebroken en aan de oostzijde van de toren werd een contrescarpgalerij gebouwd. Voor meer informatie over de roerige geschiedenis van dit torenfort verwijzen wij u graag naar de volgende websites: 

Fort Honswijk, parel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie

Home

Onderhoudsplan en Sim subsidie fort Honswijk

In opdracht van de gemeente Houten hebben wij voor het torenfort en de contrescarpe een schouw gedaan en een maatregelenplan opgesteld dat we hebben uitgewerkt naar een onderhoudsplan. Voor dit plan hebben wij de Sim (toen nog Brim) subsidie aangevraagd bij de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, die inmiddels is verleend.

Subsidieaanvraag 2019 grote monumenten fort Honswijk

In mei 2019 heeft de Rijksdienst cultureel erfgoed een nieuwe subsidieregeling gelanceerd, voor grote monumenten. In september 2019 hebben wij voor deze aanvraag het restauratieplan gemaakt voor alle tien monumentale gebouwen op het fortterrein.

Voor meer informatie over deze subsidieregeling zie:

https://www.cultureelerfgoed.nl/actueel/nieuws/2019/03/06/60-miljoen-voor-restauraties-grote-monumenten

Restauratie poortgebouw fort Honswijk

De gemeente Houten heeft in 2017 besloten het Poortgebouw volledig te restaureren en te herbestemmen. Ook hiervoor heeft Marco Bruijnes Architecten de plannen gemaakt en uitgewerkt. De restauratie is inmiddels voltooid.

Rondleidingen fort Honswijk

Als u zelf eens een kijkje wilt nemen in het fort, kan dat. De gemeente Houten verzorgt rondleidingen op fort Honswijk. Actuele informatie en aanmelden kan via de website van de stichting Honswijk-Everdingen. Tot 1 april en vanaf 1 oktober zijn de rondleidingen elke 4e zondag van de maand. Van 1 april tot 1 oktober is er elke 2e en 4e zondag van de maand een rondleiding. De rondleiding start steeds om 14.00 uur en duurt anderhalf uur.

Marco Bruijnes Architecten BV.
Zuideinde 93
2421 AC Nieuwkoop

T: 0172 – 575 630

KvK 65024125

info@marcobruijnes.nl