Meidoorn als prikkeldraad: geschiedenis van forten

Forten speelden een cruciale rol in tijden van oorlog. Ze zijn daarom niet zomaar ergens neergezet, maar met grote nauwkeurigheid precies op de juiste locatie. De gekozen plekken zijn onlosmakelijk verbonden met het omringende landschap: het linielandschap. En niet alleen de kenmerken van het al bestaande landschap werden ingezet bij het creëren van een verdedigingslinie, van de natuur werd nog op een andere manier gebruik gemaakt: bij de forten werden, eveneens met uiterste precisie, bomen en struiken geplant 🌳. Dit had belangrijke functies, zo kon het fort aan het zicht onttrokken worden, werd het voor de vijand lastig om te zien waar de kanonnen stonden of waar de troepen zich precies bevonden en dienden stekelige meidoorns als natuurlijk prikkeldraad.

Omdat forten een rijke geschiedenis representeren vindt Marco Bruijnes Architecten het belangrijk dat ze als cultureel erfgoed behouden blijven voor de toekomst. We zijn daarom blij dat we bij de restauratie en herbestemming van verschillende forten betrokken zijn!

Zie voor meer informatie de pagina over forten: https://marcobruijnes.nl/fortenspecialist/

Marco Bruijnes Architecten BV.
Zuideinde 93
2421 AC Nieuwkoop

T: 0172 – 575 630

KvK 65024125

info@marcobruijnes.nl