Sim subsidie

Het moment om de SIM aan te vragen is bijna hier!

Ieder jaar kan tussen 1 februari en 31 maart de Subsidie instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden. Wie eigenaar is van een rijksmonument, zoals een molen, kerk of landhuis, komt voor het onderhoud daarvan wellicht in aanmerking voor de Sim. Het subsidiebedrag is bedoeld voor normale onderhoudswerkzaamheden aan een beschermd monument of werkzaamheden die voor het herstel van het monument noodzakelijk zijn. Vanwege de verschillende stappen in zo’n proces is het raadzaam op tijd te beginnen met het inventariseren van de subsidiemogelijkheden.

Het aanvragen van de Sim en het maken van de instandhoudingsplannen kunnen tijdrovende klussen zijn, zeker voor grotere projecten. In de loop der jaren hebben wij onze expertise hiervoor al vaak in kunnen zetten – met succes! Zie de foto’s voor een aantal van onze projecten.

Heeft u hulp nodig bij het indienen van de aanvraag, wilt u een quickscan laten uitvoeren of wilt u meer informatie? Neem gerust contact met ons op!

Marco Bruijnes Architecten BV.
Zuideinde 93
2421 AC Nieuwkoop

T: 0172 – 575 630

KvK 65024125

info@marcobruijnes.nl