Update Fort Honswijk

‘Gebouw F’ fungeerde als remise op Fort Honswijk. Een remise was een bomvrije ruimte in een gewelf waar munitie en ander materieel in opgeslagen werd. Oorspronkelijk was de voorgevel een gepleisterde brikkenbeton gevel, in de jaren 60 is hier een voorzetgevel voor gemetseld. Het jaartal 1879 op de gevel geeft het bouwjaar aan.

Momenteel wordt de oude brikkenbetongevel gerestaureerd met hydraulische kalkmortel waarbij het schijnvoegenpatroon weer wordt aangebracht. Binnenkort worden ook nog de grote houten schuifpuien gereconstrueerd.

Marco Bruijnes Architecten BV.
Zuideinde 93
2421 AC Nieuwkoop

T: 0172 – 575 630

KvK 65024125

info@marcobruijnes.nl