Restauratieplan Marco Bruijnes Architecten

Restauratie Fort Honswijk in volle gang

De scheuren en beschadigingen rond de raamopening zijn gerepareerd door het inboeten van het metselwerk. Op de foto is de voeger het inboetwerk aan het voorzien van ‘snijvoegen’. Bij de restauratie worden alleen de noodzakelijke elementen gerestaureerd, zodat zoveel mogelijk oorspronkelijk materiaal van het gebouw gehandhaafd blijft. Op een beperkt aantal plekken vindt renovatie en soms zelfs reconstructie plaats. Als rstauratiearchitect werken wij volgens de richtlijnen van de restauratieladder.

 

Marco Bruijnes Architecten BV.
Zuideinde 93
2421 AC Nieuwkoop

T: 0172 – 575 630

KvK 65024125

info@marcobruijnes.nl