Funderingsherstel – Kerk Woubrugge

Veel oude panden zijn niet op palen gefundeerd. Vooral in de gebieden waar er geen zandlaag aan de oppervlakte ligt, maar waar je te maken hebt m et veengrond is dit veelvoorkomend probleem. Oude panden – vaak gaat het om monumentale huizen, boerderijen of kerken – zakken dan weg, met als gevolg dat het metselwerk scheurt omdat dit geen trekkracht opneemt. Bovendien komt het gebouw scheef te staan. In zo’n geval is funderingsherstel nodig.

Marco Bruijnes Architecten heeft veel ervaring met het herstellen van aangetaste funderingen, vaak als onderdeel van een grotere algehele restauratie van een monument. In samenwerking met geotechnische adviseurs maken wij en plan voor het herstel, in sommige gevallen wordt een gebouw zelfs opgevijzeld en rechtgezet.

Zo is Marco Bruijnes Architecten bijvoorbeeld betrokken geweest bij de restauratie van de kerk in Woubrugge, daterend uit 1653, waar ook funderingsherstel nodig was. Al langere tijd was duidelijk dat de kerk verzakte, maar in 2009 ging het plotseling sneller. De steunbeer aan de zuidzijde van het orgel in de kerk begon grote scheuren te vertonen, het monumentale orgel raakte ontzet. Marco Bruijnes Architecten kreeg de opdracht het onderzoek naar de oorzaak op te zetten en het restauratieplan te maken. Het bleek dat de oude houten heipalen waren aangetast door bacteriën. Samen met de constructeur heeft ons architectenbureau het plan gemaakt om de kerk op nieuwe palen te zetten. Voor dit funderingsherstel moesten zowel buiten als binnen in de kerk schroefinjectiepalen worden aangebracht, hierdoor moest het hele interieur tijdelijk uit de kerk worden verwijderd.

Bekijk voor meer informatie en andere projecten de pagina over funderingsherstel op onze website!

Marco Bruijnes Architecten BV.
Zuideinde 93
2421 AC Nieuwkoop

T: 0172 – 575 630

KvK 65024125

info@marcobruijnes.nl