ontwerp bedrijfspand

Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb)

Vanaf 1 januari 2024 zal de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb) in werking treden en een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor bouwwerken introduceren. De Wkb wordt als eerste ingevoerd voor woningen en kleine bedrijfspanden (gebouwen met gevolgklasse 1) en een grote verandering zal zijn dat de gemeente niet meer zelf aan het bouwbesluit zal toetsen, maar aannemers hiervoor een private, onafhankelijke kwaliteitsborger in de arm moeten nemen. Dit zal tevens een verschuiving in aansprakelijkheid teweegbrengen: aannemers krijgen een uitgebreide aansprakelijkheid ten opzichte van particuliere en professionele opdrachtgevers. De wet geldt voor alle bedrijven in de bouw en vereist voor veel bedrijven dan ook de nodige voorbereiding. Op de website van de rijksoverheid is meer  informatie te vinden over de naderende wet.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving/meer-toezicht-in-de-bouw-via-de-wet-kwaliteitsborging-voor-het-bouwen-wkb

Marco Bruijnes Architecten BV.
Zuideinde 93
2421 AC Nieuwkoop

T: 0172 – 575 630

KvK 65024125

info@marcobruijnes.nl