restauratie inundatiesluis Fort Honswijk

Inlaatsluis Fort Honswijk

De forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie dienden ter verdediging van accessen (zwakke plekken in de linie), maar ook ter verdediging van de inundatiesluizen die, als het nodig was, op gecontroleerde wijze grote stukken land onder water konden zetten om de vijand op afstand te houden. Zo was ook één van de hoofdtaken van Fort Honswijk het verdedigen van de inlaatsluis, die bij de bouw van het fort in de periode 1841 – 1848 in de Noordelijke Lekdijk ten oosten van de contrescarpgalerij werd gebouwd. Deze was bedoeld om het achterland te inunderen en zo de linie te stellen. De inlaatsluis was bereikbaar via een ondergrondse gang (‘poterne’) die uitkwam op een geweergalerij, van waaruit de bemanning van het fort via schietgaten de inlaatsluis kon verdedigen tegen dicht genaderde vijanden.

De sluiskolk is in 1940 met een betonnen wand afgesloten en later volgestort met aarde. Vervolgens, in 1985, is het metselwerk deels afgehakt zodat de sluis in het dijkprofiel kon worden opgenomen. Kennelijk werd de sluis vanuit cultuurhistorisch oogpunt nog niet als belangrijk gezien.

Tegenwoordig wel! 🤩 En daarom worden op dit moment de mogelijkheden onderzocht om de sluis voor een deel te herstellen. Marco Bruijnes Architecten heeft hiervoor twee plannen gemaakt.

restauratie inundatiesluis Fort Honswijk
restauratie inundatiesluis Fort Honswijk
restauratie inundatiesluis Fort Honswijk
restauratie inundatiesluis Fort Honswijk
restauratie inundatiesluis Fort Honswijk
restauratie inundatiesluis Fort Honswijk

Marco Bruijnes Architecten BV.
Zuideinde 93
2421 AC Nieuwkoop

T: 0172 – 575 630

KvK 65024125

info@marcobruijnes.nl