Erfgoed Leiden

Vanaf de inwerkingtreding van de eerste Woningwet in 1901, zijn in principe alle bouwvergunningstekeningen bewaard gebleven. ‘In principe’, omdat er ook veel zonder vergunning is gebouwd. 

Als wij een verbouwing, restauratie of renovatie verzorgen, kijken wij of er nog oorspronkelijke bouwtekeningen in het archief zitten. Vaak bij Erfgoed Leiden, waar ook Nieuwkoop haar archief heeft ondergebracht. Naast bouwtekeningen zijn ook verhalen, monumenten, foto’s en beeldmateriaal te vinden op de website van Erfgoed Leiden en omstreken. Wellicht interessant om zelf eens te bekijken! https://www.erfgoedleiden.nl/collecties 

Marco Bruijnes Architecten BV.
Zuideinde 93
2421 AC Nieuwkoop

T: 0172 – 575 630

KvK 65024125

info@marcobruijnes.nl