Wijziging stikstofwetgeving

Goed nieuws voor 2 van onze lopende projecten.

Sinds 1 juli 2021 is er een wijziging van de ‘Wet stikstofreductie en natuurverbetering’ (Wsn) in werking getreden. Op grond van deze wet geldt er nu een partiële vrijstelling voor de bouwsector als het gaat om stikstof.

Door de ligging van ons bureau midden in het Groene Hart hebben wij door de jaren heen veel projecten in Natura 2000 gebied gerealiseerd. In het kader van de stikstofwetgeving is het de laatste tijd soms een zoektocht geweest samen met de betrokken instanties om projecten te kunnen blijven realiseren in dit werkgebied.

Voor 2 van onze lopende projecten die (gedeeltelijk) in in Natura 2000 gebieden liggen is deze wijziging goed nieuws, we kunnen weer door!

Marco Bruijnes Architecten BV.
Zuideinde 93
2421 AC Nieuwkoop

T: 0172 – 575 630

KvK 65024125

info@marcobruijnes.nl