SUBSIDIE

Sim-subsidie
SUBSIDIE
Louise Bruijnes

Voor de Sim het dak op

Wie eigenaar is van een rijksmonument, zoals een molen, kerk of landhuis, komt voor het onderhoud daarvan wellicht in aanmerking voor de Sim subsidie. Het

LEES MEER »
RESTAURATIE
Mariëlle Montagne

Subsidie

Ook in 2021 zijn er voor rijksmonumenten weer verschillende subsidieregelingen. Kosten voor ‘sober en doelmatig’ onderhoud zijn voor rijksmonumenten subsidiabel. Van 1 februari tot 31

LEES MEER »
RESTAURATIE
admin

Buitenplaats Soeterbeek

Rijksmonument Landgoed Soeterbeek in Brabant, een bijzonder landgoed met een rijke historie. Marco Bruijnes Architecten is vanaf 2014 betrokken bij de subsidieaanvragen en het restauratie-,

LEES MEER »

Marco Bruijnes Architecten BV.
Zuideinde 93
2421 AC Nieuwkoop

T: 0172 – 575 630

KvK 65024125

info@marcobruijnes.nl