Subsidie

Ook in 2021 zijn er voor rijksmonumenten weer verschillende subsidieregelingen.

Kosten voor ‘sober en doelmatig’ onderhoud zijn voor rijksmonumenten subsidiabel. Van 1 februari tot 31 maart kan de Sim subsidie aangevraagd worden, een mooie regeling om cultureel erfgoed te behouden!

Voor landgoederen, kerken, forten en andere monumentale gebouwen verzorgen wij het hele traject vanaf subsidieaanvraag tot restauratie.

Bent u benieuwd welke subsidiemogelijkheden er zijn voor uw monument?

Neem gerust contact op met ons!

Marco Bruijnes Architecten BV.
Zuideinde 93
2421 AC Nieuwkoop

T: 0172 – 575 630

KvK 65024125

info@marcobruijnes.nl