Rijksmonument? Dien voor 1 april 2020 uw subsidieaanvraag BRIM/SIM in

De rijksoverheid wil de zorg voor beschermde monumenten stimuleren. Ze doet dit onder andere door eigenaren subsidie te verlenen voor onderhoud en restauratie of om herbestemming bij dreigende leegstand mogelijk te maken. Ons kantoor heeft ruime ervaring in het verzorgen van subsidieaanvragen, waaronder BRIM/SIM, voor rijksmonumenten.

Voor rijksmonumenten zijn er verschillende subsidiemogelijkheden

Is uw rijksmonument geen woonhuis maar bijvoorbeeld een kerk, landgoed, molen of boerderij? Dan kunt u in aanmerking komen voor een jaarlijkse subsidie, de SIM (Subsidieregeling Instandhouding Monumenten) of de BRIM ( Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten) subsidie. Deze regeling houdt in, dat er per rijksmonument een meerjarenonderhoudsplanning wordt gemaakt voor tenminste 6 jaar ten behoeve van de instandhouding van het monument. De BRIM subsidie kan tussen 1 februari en 31 maart aangevraagd worden. 

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie kunnen ook jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor de Instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten. Deze woonhuis subsidie is alleen bedoeld voor kosten van reguliere onderhouds- en restauratiewerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument. 

Ons kantoor heeft ruime ervaring in het verzorgen van subsidieaanvragen voor rijksmonumenten zoals de BRIM en SIM. Kijk op onze website welke diverse projecten die wij in het kader van de BRIM subsidie deden.

Ook voor grote restauraties zijn er subsidiemogelijkheden via de Provincie geregeld. Op dit moment verzorgt Marco Bruijnes Architecten de begeleiding van de uitvoering van de  restauratie van dit monument, gesubsidieerd vanuit de Provincie. 

Op de website van de rijksdienst voor cultureel erfgoed is uitgebreide informatie te vinden over de verschillende subsidiemogelijkheden. 

https://www.cultureelerfgoed.nl/domeinen/monumenten/subsidies

Marco Bruijnes Architecten BV.
Zuideinde 93
2421 AC Nieuwkoop

T: 0172 – 575 630

KvK 65024125

info@marcobruijnes.nl