Restauratie ‘Poortgebouw’ fort Honswijk

Marco Bruijnes Architecten maakte voor fort Honswijk, rijksmonument, het restauratieplan, een mooie uitdaging om dit verwaarloosde fort een eigentijdse herbestemming te geven. Op 19 april 2018 is het Poortgebouw feestelijk geopend en biedt nu huisvesting aan lokale ondernemers. Het Poortgebouw is een bedrijfsverzamelgebouw geworden. Nieuwe kantoorunits in een rijksmonument.

Voor de restauratie verkeerde het voormalige fort in slechte staat. Het poortgebouw, van oudsher de toegang tot het oudste en grootste torenfort van Nederland. In de negentiende eeuw kwam het vaak voor dat forten bereikbaar waren via een brug maar bij het fort in Houten ontbreekt die juist. Dit komt door de waterkerende functie van de toegangsweg. Hiermee is het poortgebouw dat stamt uit 1878 uniek!

Tot 2012 is het gebouw in gebruik geweest door met name Defensie en is er nagenoeg nooit iets verbouwd of gewijzigd. Het onderhoud was achterstallig, restauratie echt noodzakelijk. Dit heeft geleid tot de restauratieopdracht die wij voor de gemeente Houten uit mochten voeren.

Marco Bruijnes Architecten heeft het hele complex geïnventariseerd. Het complex bleek er slecht aan toe te zijn. De volgende werkzaamheden zijn door ons voor de restauratie uitgevoerd:

 • Opname bouwkundige staat
 • Inspectierapport
 • Opmetingstekening
 • Tekening restauratieplan
 • Herbestemming
 • Tekening monumentenvergunning
 • Bestektekeningen
 • Bestek
 • Detailtekeningen
 • Interieurontwerp
 • Kleuradvies
 • Lichtplan
 • Bouwbegeleiding

Marco Bruijnes Architecten BV.
Zuideinde 93
2421 AC Nieuwkoop

T: 0172 – 575 630

KvK 65024125

info@marcobruijnes.nl