Restauratie landgoed Dijckenburgh

Marco Bruijnes Architecten kreeg in 2001 de opdracht landgoed Dijckenburch volledig te restaureren. Wij hebben een restauratieplan gemaakt voor het huis, het koetshuis en de muziekkoepel. Later is ook huize Remotus van architect De Bazel, daarnaast gelegen, volledig gerestaureerd. Ook hiervoor maakte Marco Bruijnes Architecten het restauratieplan en deed de bouwbegeleiding.

Bouwhistorie landgoed Dijckenburch

Het landgoed heeft een rijk en roerig verleden, waarin het deel uitmaakte van het grotere landgoed Leeuwenhorst. De huidige verschijningsvorm dateert uit 1926, toen het gedeeltelijk is herbouwd na een brand. In het interieur was nog een deel van de oude trap aanwezig. Verder waren nog aanwezig een aantal originele haarden, delen van lambriseringen en betimmeringen. Met deze onderdelen als uitgangspunt is een aantal stijlkamers gereconstrueerd. Daarnaast is een aantal slaapkamers en badkamers volledig nieuw gemaakt. Hierbij is nauw samengewerkt met de opdrachtgevers.

Begeleiding bouwproces door Marco Bruijnes Architecten

Het volledige bouwproces is door Marco Bruijnes Architecten begeleid. Na de opmeting en het bouwhistorisch onderzoek, is een schouwrapport en restauratieplan gemaakt. Het plan omvat een ontwerp voor het huis, een ontwerp voor een nieuwe orangerie, een ontwerp voor een nieuwe muziekkiosk, het bestek voor de buitenkozijnen, een begroting, de bestektekeningen, de reconstructie van het interieur, de stijlkamers, en de werktekeningen.

Bouwvergunningen

De bouwvergunningen voor alle onderdelen zijn door Marco Bruijnes Architecten aangevraagd.

Architect Marco Bruijnes: “Na 5 jaar noeste arbeid is dit schitterende project in 2006 opgeleverd.”

Marco Bruijnes Architecten BV.
Zuideinde 93
2421 AC Nieuwkoop

T: 0172 – 575 630

KvK 65024125

info@marcobruijnes.nl