privacy

U leest op dit moment de privacyverklaring van Marco Bruijnes Architecten. Marco Bruijnes Architecten is een architectenbureau dat gebouwen ontwerpt, en technisch uitwerkt ten behoeve van vergunningaanvragen en de uitvoering van de bouw.

Er zijn situaties waarin uw gegevens door Marco Bruijnes Architecten verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kunt aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door Marco Bruijnes Architecten, neem dan gerust contact op!

Wij verzamelen de volgende gegevens:

Gegevens die u ons aanlevert.
Gegevens die we ontvangen op basis van het gebruik van onze diensten.

Welke gegevens verwerken wij en met welke doelen?

01. Contact opnemen Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met Marco Bruijnes Architecten via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals uw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving. Bovenstaande gegevens zullen ook worden verzameld als u telefonisch contact opneemt, of via e-mail.

02. Analytics De website van Marco Bruijnes Architecten verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw websitebezoek of de pagina’s die u veel bezoekt.

03. Het aangaan van een overeenkomst met ons:

We verwerken uw persoonsgegevens om de overeenkomst zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren en contact met u te houden over het verleende dienst.
Het verlenen en factureren van onze diensten.
Opslag van klantgegevens in onze databank, om de overeenkomst tussen u en Marco Bruijnes Architecten te kunnen uitvoeren.
Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren.
Het verstrekking van informatie of aanbiedingen.

04. Communicatie via Social Media We zijn actief op Social Media: Facebook en LinkedIn. Als u via Social Media contact met ons opneemt verwerken wij uw gegevens om contact met u op te nemen en om uw vragen te beantwoorden.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om u in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

Bewaartermijn gegevens en inzage

Wij bewaren alle projectgegevens zolang ons bureau zal bestaan, zodat mensen altijd kunnen terugkomen voor een vervolgopdracht. Op veel van onze stukken (zoals tekeningen of bouw-contracten) zijn de persoonsgegevens van de klanten aanwezig, niet alleen apart in een klantenregister. Mocht het bureau ooit ophouden te bestaan zal ik de gegevens op persoonlijke titel blijven bewaren. Op verzoek kunnen wij de persoonsgegevens van klanten uiteraard verwijderen uit onze archieven.

Minderjarigen

Marco Bruijnes Architecten heeft niet de bedoeling gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar. We bieden daarom ook geen diensten aan minderjarigen. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op. Dan verwijderen wij deze informatie.

Delen met anderen

Marco Bruijnes Architecten verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.

Contact Met deze disclaimer en privacy statement willen we u duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan met informatie op onze website en uw persoonsgegevens. Hebt u vragen over dit document, dan kunt u contact met ons opnemen.

Marco Bruijnes Architecten BV

info@marcobruijnes.nl

Zuideinde 93 | 2421 AC Nieuwkoop | 0172 575630 | KvK 65024125 | BTW NL855950766B01

Marco Bruijnes Architecten BV.
Zuideinde 93
2421 AC Nieuwkoop

T: 0172 – 575 630

KvK 65024125

info@marcobruijnes.nl