Landgoed Baest

Subsidie rijksmonument

Landgoed Baest, ook wel het mooiste langoed van Brabant genoemd. In 1997 ontving het landgoed de monumentenprijs. Marco Bruijnes Architecten is vanaf 2013 betrokken bij de subsidieaanvragen en het onderhoudsplan voor dit landgoed.

Historisch Landgoed Baest

De geschiedenis van dit landgoed voert ver terug. In 1225 werd Baest al genoemd als bosgebied bij de abdij van Berne. In de loop van de tijd is het gebied uitgebreid en zijn er verschillende woningen en boerderijen op gebouwd. De huidige verschijningsvorm van dit rijksmonument bestaat uit het centrale Landhuis, met daarnaast nog vijftien aanpalende rijksmonumentale gebouwen, zoals het poortwachtershuis, het koetshuis, de kapel, het tuinhuis en een aantal boerderijen. Het landgoed is in totaal 500 hectare groot. Een bijzonder rijksmonument.

Meerjarenonderhoudsplan landgoed Baest

Voor het onderhoud van al deze historische gebouwen maakten wij een onderhoudsplan over zes jaar, met bijbehorende begroting. Aan de hand van dit onderhoudsplan schreven wij het bouwtechnische bestek voor alle zestien rijksmonumenten.

Brim (Sim) subsidie landgoed Baest

Bij de Rijksdienst Cultureel Erfgoed hebben wij de Brim (Sim) subsidieaanvraag ingediend, welke is verleend. Hiermee is de instandhouding van deze bijzondere historische buitenplaats voor de komende tijd verzekerd.

Cultureel erfgoed

Het hoofdhuis op landgoed Baest is begin 16e eeuw gebouwd en in de 18e eeuw aangepast. Tegenwoordig is een deel van het landgoed beschikbaar voor recepties, lunches, condoleances, seminars en dergelijke. Ook is er een natuurbegraafplaats. Een mooi voorbeeld van de actieve rol die cultureel erfgoed in onze huidige tijd kan spelen.

Marco Bruijnes Architecten BV.
Zuideinde 93
2421 AC Nieuwkoop

T: 0172 – 575 630

KvK 65024125

info@marcobruijnes.nl