Een fort restaureren

Met een team verzorgden wij de subsidieaanvraag voor grote monumenten voor fort Honswijk. In maart jl. is de subsidie van 2,4 miljoen toegekend.
Op dit moment worden naar aanleiding van deze toegekende subsidie alle stappen gezet om in september daadwerkelijk te kunnen starten met de restauratie. In totaal 10 monumentale gebouwen op het fortterrein zullen worden gerestaureerd en herbestemd. Momenteel is de aanbesteding in de afrondende fase en binnenkort wordt de Stichting Fort Honswijk opgericht.
Super dat fort Honswijk in de nabije toekomst weer een waardevolle plek in de regio wordt!

Ons bureau heeft inmiddels ruime ervaring in het aanvragen van subisies voor monumenten. Bent u in het bezit van een rijksmonument of een gemeentelijk monument? Neem gerust contact met ons op!

0172 575630

https://www.cultureelerfgoed.nl/actueel/nieuws/2020/03/25/aanvragen-instandhoudingssubsidie-sim-tijdens-de-coronacrisis

https://erfgoedmonitor.nl/onderwerpen/subsidieregeling-instandhouding-rijksmonumenten-sim-voorheen-brim

https://wetten.overheid.nl/BWBR0032075/2020-06-24

Marco Bruijnes Architecten BV.
Zuideinde 93
2421 AC Nieuwkoop

T: 0172 – 575 630

KvK 65024125

info@marcobruijnes.nl